Att klara frysvaror vid strömavbrott

Värt att veta

Öppna aldrig en frysbox eller ett frysskåp som inte är i drift i onödan. I en välfylld frys som inte öppnas och inte heller läcker kyla kan mat ligga 2-3 dygn utan att tina.

Här är några riktvärden för hur länge väl frysta varor kan bevaras:
Frysstorlek  Halvfylld      Välfylld
100-200 I      10-12 tim    20-24 tim
200-300″       15-18 ”        30-36 ”
300-500″       20-24 ”        40-48 ”.

Man kan även lägga ett täcke över frysen för att reducera att kyla läcker ut om inte locket/dörren är tätt.