Nytt om energiskatten fr.o.m. 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund.
Från 1 januari 2018 aviseras skatten på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som idag.
För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.
Läs mer om energiskatten på el hos Skatteverket.