Vad som styr elpriset

Saxat ur Min ekonomi 2017-11-16

 

Hur stor din elräkning är varje månad styrs av en rad faktorer, och varierar över tid. Dels betalar du för den el du förbrukar, men också för att få elen överförd till hemmet.

Du betalar för din elförbrukning till det elhandelsbolag du har valt. De köper i sin tur elen på elbörsen Nord pool, som är gemensam för Sverige, Norge, Finland och Danmark. Elbörsen fungerar som vilken annan marknad som helst och styrs av tillgång och efterfrågan på el. Dessa två parameterar styrs i sin tur av en lång rad faktorer:

  • Väderförhållanden har stor inverkan. Till exempel brukar elpriset vara högre på vintern, eftersom elanvändningen går upp. Ju kallare vintern är, desto högre blir förbrukningen och därmed priset.
  • Är det extra torrt spelar det också stor roll, eftersom vattenmagasinen inte fylls på ordentligt. Då blir det brist på vattenkraft, vilket driver upp elpriset.
  • Om det blåser mindre än normalt kan inte vindkraften gå för full, något som också leder till högre priser.

Men det är inte bara vädret som påverkar elpriserna. Ett antal faktorer i Sverige och omvärlden styr hur mycket el som kan produceras.

  • Om en eller flera kärnkraftreaktorer av olika skäl tvingas stänga riskerar elpriserna att gå upp.
  • Tillgången på kol och olja i världen har stor betydelse för elpriset. Ibland behöver vi importera el från utanför Norden, där produktionen ofta är kol- eller oljebaserad. Blir det problem med kolproduktionen, eller efterfrågan plötsligt stiger i exempelvis Kina, påverkar det även de svenska elpriserna.
  • Förändringar i internationella valutakurser kan också påverka, eftersom bränslet i omvärlden ofta köps i dollar eller euro.