COVID-19

VIKTIG INFORMATION!

 

Nu finns samhällssmitta av Covid-19 i Kalix.

Vår verksamhet klassas som en samhällsviktig verksamhet och är beroende av att vår personal är frisk, av den anledningen vill vi undvika att få in smitta i företaget.

Vi ber Er därför undvika att besöka kontoret. De flesta ärenden går att avhjälpa på telefon.

Håll i och håll ut och var rädd om Er!

Töre Energi ek för

Tel 0923-64 00 13