Covid-19

För att kunna följa FHM råd, stänger vi vår arbetsplats för alla besök. Då vår verksamhet klassas som samhällsviktig är det lika viktigt att vår personal är frisk.

Nu gäller det att vi alla tar vårt ansvar och försöker stoppa och begränsa pandemin, så att vi någon gång kan återgå till en något så när normal vardag.

SNÄLLA!

Respektera vårt besöksförbud!