Elpriskompensationen

Nu börjar elpriskompensationen rullas ut till kunderna. Du kommer se den på din nästa faktura.

Kompensationen kommer ligga som ett tillgodo på fakturan och räknas av från kommande fakturor.

Observera att kompensationen ej går att kvitta mot gamla skulder, ej heller kommer utbetalning av kompensationen ske.