Gatubelysning Klippgränd

Tyvärr har det uppdagats att kabeln till gatubelysningen på Klippgränd har blivit avgrävd någonstans på Klippgränd 1 under torsdagen vilket innebär att gatubelysningen kommer ej att lysa på denna väg tills dess vi lokaliserat felet och åtgärdat kabeln.