TryckfelsNisse

TryckfelsNisse har varit framme i avtalserbjudande som gick ut till de kunder vars avtal går ut 30 juni:

 

”Ditt nya elavtalspris bir då det aktuella 1-års­priset sista handelsdagen i juli Detta pris publiceras 2021-07-01 på vår hemsida www.toreenergi.se/elhandel/avtal-priser/.”

 

Naturligtvis skall det vara ”sista handelsdagen i juni.”