VIKTIG INFORMATION rörande provisorisk kabel på isen

Vi har lagt en provisorisk kabel  på isen mellan Törefors och Gräsön. Kabeln är uppmärkt med pinnar och kabelband.

Undvik att korsa denna kabel med fordon när Ni är ute och färdas på isen.