Avtal och priser

Här är en sammanställning med elpris och jämförpriser. Priserna gäller prisområde 1.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, välkommen att kontakta oss.

Elpris – Fast pris

Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du skall betala. Du kan välja mellan ett fast pris för 1, 2, 3 år, 18 eller 30 månader framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du ett förslag på ett nytt avtal med oss.

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Fast elpris, 1 år50,863,5
Fast elpris, 2 år47,459,3
Fast elpris, 3 år46,157,6
Fast elpris, 18 mån49,461,8
Fast elpris, 30 mån47,158,9

Årsavgifter tillkommer med 300 kr inklusive moms per anläggning.
Tillsvidarepris är detsamma som 1-årsavtal gällande dag.

Elpris – Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det rörliga elpriset kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris, avgift för elcertifikat och vårt påslag 2,5 öre/kWh exkl moms ( 3,13 öre/kWh inkl moms).

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Januari 201839,148,9
Februari 201847,158,9
Mars 201853,366,6
April 201847,659,5
Maj 201839,849,8
Juni 201852,866
Juli 201861,576,9
Augusti 201863,879,8
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018

Jämför priser

Jämförelsepris (öre/kWh)

Jämförelaepriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärm villa
(20 000 kwh)
Fast elpris, 1 år78,569,565
Fast elpris, 2 år74,365,360,8
Fast elpris, 3 år72,663,659,1
Fast elpris, 18 mån76,867,863,3
Fast elpris, 30 mån73,964,960,4

Jämförelsepris Rörligt elprisavtal 2018  (öre/kWh)

Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärmd villa
(20 000 kwh)
Januari 201863,954,950,4
Februari 201873,964,960,4
Mars 201881,672,668,1
April 201874,565,561
Maj 201864,855,851,3
Juni 2018817267,5
Juli 201891,982,978,4
Augusti 201894,885,881,3
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018