Elnätspriser

Elnätspriset bestäms av vilken storlek du har på mätarsäkringens bottenplatta.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, kontakta oss.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund.
Från 1 januari 2018 aviseras skatten på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som tidigare.
För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.
Läs mer om energiskatten på el hos Skatteverket.

I Kalix kommun gäller från och med 1 januari 2021 skattesatsen 35,6 öre/kWh, samt ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh ( 26 öre/kWh) exkl. moms.

Nätpriser 2019

Inkl. moms

Mätarsäkring
(ampere)
Fast avgift kr/år
inkl. moms
Rörlig avgift öre/kwh
inkl. moms
162 93817
205 51617
256 61517
357 79017
5014 10317
6316 14817
8018 23817
10025 14917
12531 85417
16041 35517
20052 03017

Avgift till Elberedskapsmyndigheten, Nätmyndigheten och Elsäkerhetsverket tillkommer med 62,25 kr/år inkl. moms per uttagspunkt (2019).

Nätpriser 2019

För effektleveranser inkl. moms

Abonnerad effekt171kr/kw
Högbelastningsavgift470kr/kw
Rörlig avgift Energi HL20öre/kwh
Rörlig avgift Energi LL8öre/kwh
Fast avgift12 529kr/år

Säkringsabonnemang

Taxetryck för säkringsabonnemang kan laddas ner här:

2017

2018

Effektabonnemang

Taxetryck för effektabonnemang kan laddas ner här:

2017

2018