Elnätspriser

Elnätspriset bestäms av vilken storlek du har på mätarsäkringens bottenplatta.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, kontakta oss.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund.
Från 1 januari 2018 aviseras skatten på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som tidigare.
För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.
Läs mer om energiskatten på el hos Skatteverket.

I Kalix kommun gäller från och med 1 januari 2024 skattesatsen 42,8 öre/kWh, samt ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh ( 33,2 öre/kWh) exkl. moms.

Nätpriser 2024

Inkl. moms

Mätarsäkring
(ampere)
Fast avgift kr/år
inkl. moms
Rörlig avgift öre/kwh
inkl. moms
16393321
20738621
25885721
351043121
50188221
632162221
802442021
1003367521
1254265121
1605537521
2006966821

Avgift till Elberedskapsmyndigheten, Nätmyndigheten och Elsäkerhetsverket tillkommer med 65,54 kr/år inkl. moms per uttagspunkt (2023).

Nätpriser 2024

För effektleveranser exkl. moms

Abonnerad effekt183kr/kw
Högbelastningsavgift504kr/kw
Rörlig avgift Energi HL21,3öre/kwh
Rörlig avgift Energi LL8,7öre/kwh
Fast avgift13421kr/år

Säkringsabonnemang

Taxetryck för säkringsabonnemang kan laddas ner här:

2024

2022

Effektabonnemang

Taxetryck för effektabonnemang kan laddas ner här:

2024

2022