Om Töre Energi

Vår styrka är närheten till kunden. Grunden till Töre Energi lades redan under 1917, då en kvarngenerator alstrade energi till ett antal Törebor. Sedan dess har verksamheten växt och utvecklas, idag består företaget av cirka 1000 abonnenter.

Då elmarknaden avreglerades 1995 ändrade dåvarande Töre Belysningsförening namn till Töre Energi ekonomisk förening och bildade dotterbolaget Töre Elförsäljning AB vars huvudsyssla är elförsäljning.

För att kunna erbjuda våra kunder en säker eldistribution, lägger vi en stor vikt vid underhåll och förnyelse av elnätet.

Vi utför service av transformatorer och kabelnät kontinuerligt för att kunna förebygga längre elavbrott, dock går det inte alltid att förebygga en säker elleverans på grund av vädrets makter så som åska och snöoväder.

Vår styrka är närheten till kunderna och kundernas närhet till oss. Med det menar vi att vi finns till för kunderna, vi vet hur anläggningen ser ut och var den ligger.

Kunden behöver inte ringa runt halva Sverige för att få tag i en person som vet det kunden vill veta. Kunder kan även komma in till oss för att få rådgivning eller kanske bara prata en stund eller betala sin faktura.