Frågor och svar

Vi får vissa frågor ofta. För att förenkla det för er har vi sammanställt både frågor och svar direkt på hemsidan.
Har du en fråga du inte hittar i listan, kontakta oss!

Vad är energiskatt?

Energiskatt är en statlig skatt på förbrukad el och läggs på elpriset per kWh. Energiskattens storlek bestäms av riksdagen.  Moms 25% (mervärdesskatt) läggs även på energiskatten.

Från och med 1 januari 2024 gäller en skattesats på el 42,8 öre/kWh.

För kunder inom hushålls- och tjänstesektorn i kommunerna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen kommer ett avdrag på 9,6 öre/kWh att göras.

På min elräkning finns tre avgifter:
elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakninsavgift. Vad är det?

De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering. Avgifterna tas ut en gång per år. Elsäkerhetsavgiften (11,10 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elberedskapsavgiften (39,20 kronor exkl moms per elabonnemang) finansierar delar av det statliga affärsverket Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnäts mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Nätövervakningsavgiften (4,35 exkl moms kronor per elabonnemang). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

Hur vet jag var ledningarna går när jag skall gräva med maskin i trädgården?

Ring först – gräv sedan! Vi hjälper dig att märka ut var eventuella elledningar i jorden finns. Om du vid grävning skadar en ledning kan du bli skyldig att betala skadestånd om du inte begärt kabelutsättning.

Kan jag betala min faktura från utlandet?

Det går bra att betala din faktura även om du är utomlands. Banken tar ut en avgift för att genomföra transaktionen som tillkommer vid betalningen. Du behöver endast din banks uppgifter om BIC/SWIFT-kod, IBAN-nummer och OCR-numret som referens.

  • BIC/SWIFT-kod

    HANDSESS

  • IBAN-nummer

    SE95 6000 0000 0009 3280 5248

Vad ska jag göra för att få avbrottsersättning?

Anmäl till oss att du är utan ström. Det är först när vi känner till strömavbrottet som tiden för avbrottserättningen börjar räknas. Du får avbrottsersättning om du har varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du haft ström oavbrutet under minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrotten upphörde. Återbetalningen gör vi automatiskt till dig på nästkommande faktura/fakturor när vi fått information om strömavbrottet.