Driftinformation

Vattenfall kommer att ha kopplingsavbrott för att lägga om driften på Töres nätområde:

Måndag den 9 maj kl 02:00

och

Lördag den 28 maj kl 02:00

Avbrottstiden är ca 30 minuter vid varje avbrott.

Ingen aktuell driftstörning.