Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos Töre Energi. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska, om du tycker att vi har gjort något fel eller om du är missnöjd med våra tjänster.

Vi kan hjälpa dig med alla sorters kundärenden och vi rekommenderar att du tar kontakt med vårt kontor i första hand för att du ska få ett snabbt svar på din fråga. Du når oss på telefon 0923-640013 eller mailto:info@toreenergi.se

Om du inte blir nöjd med den hjälp du får kan du få ditt ärende prövat på annat sätt. Nedan hittar du information om var du då kan vända dig.

Prövning av ärendet

Om du är missnöjd med vårt beslut eller hur ärendet hanterats och vill få ditt ärende prövat, finns det en rad instanser och myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning och omprövning.

Kommunens konsumentvägledning

Kan hjälpa dig som enskild konsument med råd inför ett köp, konsumentvägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

En självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Konsumenternas energimarknadsbyrå finner du på:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Konsumenten kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsumenter och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister). Mer information om Allmänna reklamationsnämnden finner du på:

Marknadsdomstolen

Hit kan du vända dig för att få hjälp med frågor om eller att pröva ett fall som gäller felaktig marknadsföring. Mer information om marknadsdomstolen hittar du på:

Allmän domstol

Första instans är tingsrätt följt av hovrätt och högsta domstolen. Har allmän behörighet att pröva mål och ärenden som följer av lag. Sveriges Domstalar hittar du på:

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme. Mer information om Energimarknadsinspektionen hittar du på:

Ännu mer information

Här kan du hitta mer information om allmän konsumenträtt eller energimarknadens konsumenträtt.