Leveranssäkerheten i Töre Energis elnät

Vi ser till att alla Törebor har ett väl fungerande elnät. Elnätet förbättras och underhålls kontinuerligt för att ge en hög person- och leveranssäkerhet samt låga nätavgifter. Elnätet håller hög standarn med få strömavbrott.

Leveranssäkerheten i Sverige som helhet ligger på en nivå på 60 minuter per kund och år. Leveranssäkerheten i Töre Energis elnäts distributionsomåde har den genomsnittliga nivån ca 50,2 minuter per kund och år, vliket innebär att antalet elavbrott ligger i snitt på 1,2 stycken per kund och år och motsvarar 99,99 % i leveranssäkerhet.

Leveranssäkerheten i Sverige

Leveranssäkerheten i de svenska elnäten ligger högt jämfört med länder som har motsvarande förutsättningar. År 2013 blev den samlade leveranssäkerheten 99 ,97 %. Detta motsvara ett tre timmar långt strömavbrott hos medelkunden. 2013 var kolossalt lugnt de första nio månaderna men sedan kom stormarna på rad, Under ett normalår är den svenska leveranssäkerheten 99,99 %