Avtal och priser

Här är en sammanställning med elpris och jämförpriser. Priserna gäller prisområde 1.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, välkommen att kontakta oss.

Elens ursprung 2020

Den el vi sålde 2020 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,04 g koldioxid och 0,003 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.

Elpris – Fast pris

Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du skall betala. Du kan välja mellan ett fast pris för 1, 2, 3 år, 18 eller 30 månader framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du ett förslag på ett nytt avtal med oss.

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Fast elpris, 1 år48,861
Fast elpris, 2 år44,655,8
Fast elpris, 3 år421,152,6
Fast elpris, 18 mån48,260,3
Fast elpris, 30 mån44,155,1

Årsavgifter tillkommer med 325 kr inklusive moms per anläggning.
Tillsvidarepris är detsamma som 1-årsavtal gällande dag.

Elpris – Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det rörliga elpriset kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris, avgift för elcertifikat och vårt påslag 2,5 öre/kWh exkl moms ( 3,13 öre/kWh inkl moms).

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Januari 202152,765,9
Februari 202151,764,6
Mars 20213349,4
April 202133,541,9
Maj 202146,858,5
Juni 202141,952,4
Juli 202159,374,1
Augusti 20216682,5
September 202164,280,3
Oktober 202131,239
November 202160,976,1
December 2021

Jämför priser

Jämförelsepris (öre/kWh)

Jämförelaepriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärm villa
(20 000 kwh)
Fast elpris, 1 år77,367,562,6
Fast elpris, 2 år7262,357,4
Fast elpris, 3 år68,959,154,3
Fast elpris, 18 mån76,566,861,9
Fast elpris, 30 mån71,461,656,8

Jämförelsepris Rörligt elprisavtal 2021  (öre/kWh)

Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärmd villa
(20 000 kwh)
Januari 202182,172,467,5
Februari 202180,971,166,3
Mars 202157,547,842,9
April 202158,148,443,5
Maj 202174,86560,1
Juni 202168,658,954
Juli 202190,480,675,8
Augusti 202198,88984,1
September 202196,586,881,9
Oktober 202155,345,540,6
November 202192,482,677,8
December 2021