Avtal och priser

Här är en sammanställning med elpris och jämförpriser. Priserna gäller prisområde 1.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, välkommen att kontakta oss.

Elens ursprung 2018

Den el vi sålde 2018 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,05 g koldioxid och 0,001 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.

Elpris – Fast pris

Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du skall betala. Du kan välja mellan ett fast pris för 1, 2, 3 år, 18 eller 30 månader framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du ett förslag på ett nytt avtal med oss.

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Fast elpris, 1 år41,451,8
Fast elpris, 2 år3948,8
Fast elpris, 3 år3847,5
Fast elpris, 18 mån39,449,3
Fast elpris, 30 mån38,247,8

Årsavgifter tillkommer med 325 kr inklusive moms per anläggning.
Tillsvidarepris är detsamma som 1-årsavtal gällande dag.

Elpris – Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det rörliga elpriset kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris, avgift för elcertifikat och vårt påslag 2,5 öre/kWh exkl moms ( 3,13 öre/kWh inkl moms).

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Januari 202031,739,6
Februari 202023,229
Mars 202017,221,5
April 202012,615,8
Maj 202017,421,8
Juni 202017,622
Juli 202016,120,1
Augusti 202026,147,6
September 202038,648,3
Oktober 202028,435,5
November 202014,217,8
December 202025,632

Jämför priser

Jämförelsepris (öre/kWh)

Jämförelaepriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärm villa
(20 000 kwh)
Fast elpris, 1 år6858,353,4
Fast elpris, 2 år6555,350,4
Fast elpris, 3 år63,85449,1
Fast elpris, 18 mån65,555,850,9
Fast elpris, 30 mån6454,349,4

Jämförelsepris Rörligt elprisavtal 2020  (öre/kWh)

Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärmd villa
(20 000 kwh)
Januari 202055,946,141,3
Februari 202045,335,530,6
Mars 202037,82823,1
April 20203222,317,4
Maj 20203828,323,4
Juni 202038,328,523,6
Juli 202036,426,621,8
Augusti 202048,939,134,3
September 202064,554,849,9
Oktober 202051,84237,1
November 20203424,319,4
December 202048,338,533,6