Avtal och priser

Här är en sammanställning med elpris och jämförpriser. Priserna gäller prisområde 1.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, välkommen att kontakta oss.

Elens ursprung 2021

Den el vi sålde 2021 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,03 g koldioxid och 0,002 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.

Elpris – Fast pris

Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du skall betala. Du kan välja mellan ett fast pris för 1, 2, 3 år, 18 eller 30 månader framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du ett förslag på ett nytt avtal med oss.

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Fast elpris, 1 år59,274
Fast elpris, 2 år59,774,6
Fast elpris, 3 år55,469,3
Fast elpris, 18 mån55,469,3
Fast elpris, 30 mån55,569,4

Årsavgifter tillkommer med 350 kr inklusive moms per anläggning. (2022)
Tillsvidarepris är detsamma som 1-årsavtal gällande dag.

Elpris – Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det rörliga elpriset kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris, avgift för elcertifikat och vårt påslag 2,5 öre/kWh exkl moms ( 3,13 öre/kWh inkl moms).

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Januari 202238,648,3
Februari 202235,143,9
Mars 202229,737,1
April 202259,675,4
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022

Jämför priser

Jämförelsepris (öre/kWh)

Jämförelaepriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärm villa
(20 000 kwh)
Fast elpris, 1 år91,58175,8
Fast elpris, 2 år92,181,676,4
Fast elpris, 3 år86,876,371
Fast elpris, 18 mån86,876,371
Fast elpris, 30 mån86,976,471,1

Jämförelsepris Rörligt elprisavtal 2022  (öre/kWh)

Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärmd villa
(20 000 kwh)
Januari 202265,855,350
Februari 202261,450,945,6
Mars 202254,644,138,9
April 20229281,576,3
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022