Avtal och priser

Här är en sammanställning med elpris och jämförpriser. Priserna gäller prisområde 1.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, välkommen att kontakta oss.

OBS! Vi säljer endast el på Töres nätområde, dvs din anläggning skall ligga i Töre eller byarna runt omkring.

Elens ursprung 2022

Den el vi sålde 2022 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,0 g koldioxid och 0,000 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.

Elpris – Fast pris

Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du skall betala. Du kan välja mellan ett fast pris för 1, 2, 3 år, 18 eller 30 månader framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du ett förslag på ett nytt avtal med oss.

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Fast elpris, 1 år6986,3
Fast elpris, 2 år7998,8
Fast elpris, 3 år7593,8
Fast elpris, 18 mån
Fast elpris, 30 mån

Årsavgifter tillkommer med 350 kr inklusive moms per anläggning. (2023)
Tillsvidarepris är detsamma som spotpriset.

Elpris – Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det rörliga elpriset kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris, avgift för elcertifikat och vårt påslag 2,5 öre/kWh exkl moms ( 3,13 öre/kWh inkl moms).

Årsavgift tillkommer.

De kunder som anvisas till oss får ett rörligt elpris.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Januari 202380,8101
Februari 202362,978,6
Mars 202366,683,3
April 202375,994,9
Maj 202340,650,8
Juni 202357,371,6
Juli 202345,857,3
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
December 2023

Jämför priser

Jämförelsepris (öre/kWh)

Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärm villa
(20 000 kwh)
Fast elpris, 1 år103,893,388
Fast elpris, 2 år116,3105,8100,5
Fast elpris, 3 år111,3100,895,5
Fast elpris, 18 mån
Fast elpris, 30 mån

Jämförelsepris Rörligt elprisavtal 2023  (öre/kWh)

Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärmd villa
(20 000 kwh)
Januari 2023118,5108102,8
Februari 202396,185,680,4
Mars 2023100,890,385
April 2023112,4101,996,6
Maj 202368,357,852,5
Juni 202389,178,673,4
Juli 202374,864,359
Augusti 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
December 2023