Avtal och priser

Här är en sammanställning med elpris och jämförpriser. Priserna gäller prisområde 1.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, välkommen att kontakta oss.

Elens ursprung 2018

Den el vi sålde 2018 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,05 g koldioxid och 0,001 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.

Elpris – Fast pris

Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du skall betala. Du kan välja mellan ett fast pris för 1, 2, 3 år, 18 eller 30 månader framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du ett förslag på ett nytt avtal med oss.

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Fast elpris, 1 år42,653,3
Fast elpris, 2 år44,355,4
Fast elpris, 3 år44,755,9
Fast elpris, 18 mån43,354,1
Fast elpris, 30 mån44,455,5

Årsavgifter tillkommer med 325 kr inklusive moms per anläggning.
Tillsvidarepris är detsamma som 1-årsavtal gällande dag.

Elpris – Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det rörliga elpriset kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris, avgift för elcertifikat och vårt påslag 2,5 öre/kWh exkl moms ( 3,13 öre/kWh inkl moms).

Årsavgift tillkommer.

Avtalstyp Elpris
öre/kWh
Elpris öre/kWh
inkl. moms
Januari 201963,279
Februari 201955,569,4
Mars 201949,161,4
April 20194961,3
Maj 201947,259
Juni 201933,742,1
Juli 20194455
Augusti 201946,958,6
September 201943,754,6
Oktober 201946,858,5
November 201951,464,3
December 201944,359,5

Jämför priser

Jämförelsepris (öre/kWh)

Jämförelaepriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärm villa
(20 000 kwh)
Fast elpris, 1 år69,559,854,9
Fast elpris, 2 år71,661,957
Fast elpris, 3 år72,162,457,5
Fast elpris, 18 mån70,460,655,856,9
Fast elpris, 30 mån71,86257,1

Jämförelsepris Rörligt elprisavtal 2019  (öre/kWh)

Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.

Avtalstyp Lägenhet
(2 000 kwh)
Villa
(5 000 kwh)
Eluppvärmd villa
(20 000 kwh)
Januari 201995,385,580,6
Februari 201985,675,971
Mars 201977,667,963
April 201977,567,862,9
Maj 201975,365,560,6
Juni 201958,448,643,8
Juli 201971,361,556,6
Augusti 201974,965,160,3
September 201970,961,156,3
Oktober 201974,86560,1
November 201980,570,865,9
December 201971,661,957