Viktigt om utlandsbetalning

Vi har bytt bank till Handelsbanken. Detta innebär inga större förändringar för den enskilde kunden då bankgirot är det samma som tidigare.

Skillnaden blir för Er som betalar direkt in på vårt konto från utlandet. Bankbytet innebär att vi fått nytt kontonummer och därmed nytt IBAN-nummer och SWIFT-kod:

IBAN-Nummer:

SE95 6000 0000 0009 3280 5248

SWIFT:

HANDSESS