Inlägg av info@toreenergi.se

Elpriskompensationen

Nu börjar elpriskompensationen rullas ut till kunderna. Du kommer se den på din nästa faktura. Kompensationen kommer ligga som ett tillgodo på fakturan och räknas av från kommande fakturor. Observera att kompensationen ej går att kvitta mot gamla skulder, ej heller kommer utbetalning av kompensationen ske.  

Energiskatt 2022

Den svenska regeringen har nu fastslagit energiskatten för 2022. Från och med 1 januari 2022 gäller den nya skattesatsen för el. Energiskatt är en statlig skatt på förbrukad el och läggs på elpriset per kWh. Energiskattens storlek bestäms av riksdagen.  Moms 25% (mervärdesskatt) läggs även på energiskatten. Från och med 1 januari 2022 gäller en […]

Pelletsleveranser

För vår planering är det bra om Ni som beställer pellets har några dagars framförhållning till leverans, dvs senast dagen innan leverans. Vi levererar inom Töre helgfria tisdagar och fredagar.

Viktigt att rätt OCR används vid betalning

Vill bara göra Er observant när Ni betalar Er faktura. Det är jätteviktigt att Ni använder rätt OCR-nummer vid inbetalningen. Om fel OCR-nummer används kan Er inbetalning hamna på fel kund och därmed kvarstår Er faktura som obetald. Nu har detta hänt ett par gånger senaste veckan och det skapar så mycket extraarbete för oss […]

Corona-oron

Med tanke på CORONA-ORON Då det är av yttersta vikt för samhället att vår personal är frisk, så har vi en önskan: I stället för ett besök hos oss ber vi De som har symtom på förkylning/hosta/feber eller har besökt ett utsatt riskområde, att Ni istället kontaktar oss via telefon. Kontoret 64 00 13 Ulf […]

Att lagra pellets

När du får hem din pellets bör du tänka på några saker: 600 kg säckarna är inte vattentäta och skall därför förvaras under tak. Om de måste stå ute skall de placeras på exempelvis en sj-pall och täckas ordentligt. Pallarna med småsäckar skall också den in under tak så fort som plasten runt pallen sprättas. […]

Telefontider

Våra telefontider är: VARDAGAR mellan 7.00-11.00 — 12.00-15.30 All övrig tid gäller endast vid akuta elfel. 0923-64 00 13

Solelportalen

Energimyndigheterna har lanserat Solelportalen. Ta er gärna tid att läsa på denna portal som innehåller mycket informativt material om vad man skall tänka på om man funderar på att installera en solcellsanläggning.     http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/