Inlägg av info@toreenergi.se

Viktigt att rätt OCR används vid betalning

Vill bara göra Er observant när Ni betalar Er faktura. Det är jätteviktigt att Ni använder rätt OCR-nummer vid inbetalningen. Om fel OCR-nummer används kan Er inbetalning hamna på fel kund och därmed kvarstår Er faktura som obetald. Nu har detta hänt ett par gånger senaste veckan och det skapar så mycket extraarbete för oss […]

Covid-19

För att kunna följa FHM råd, stänger vi vår arbetsplats för alla besök. Då vår verksamhet klassas som samhällsviktig är det lika viktigt att vår personal är frisk. Nu gäller det att vi alla tar vårt ansvar och försöker stoppa och begränsa pandemin, så att vi någon gång kan återgå till en något så när […]

COVID-19

VIKTIG INFORMATION!   Nu finns samhällssmitta av Covid-19 i Kalix. Vår verksamhet klassas som en samhällsviktig verksamhet och är beroende av att vår personal är frisk, av den anledningen vill vi undvika att få in smitta i företaget. Vi ber Er därför undvika att besöka kontoret. De flesta ärenden går att avhjälpa på telefon. Håll […]

Corona-oron

Med tanke på CORONA-ORON Då det är av yttersta vikt för samhället att vår personal är frisk, så har vi en önskan: I stället för ett besök hos oss ber vi De som har symtom på förkylning/hosta/feber eller har besökt ett utsatt riskområde, att Ni istället kontaktar oss via telefon. Kontoret 64 00 13 Ulf […]

Att lagra pellets

När du får hem din pellets bör du tänka på några saker: 600 kg säckarna är inte vattentäta och skall därför förvaras under tak. Om de måste stå ute skall de placeras på exempelvis en sj-pall och täckas ordentligt. Pallarna med småsäckar skall också den in under tak så fort som plasten runt pallen sprättas. […]

Telefontider

Våra telefontider är: VARDAGAR mellan 7.00-11.00 — 12.00-15.30 All övrig tid gäller endast vid akuta elfel. 0923-64 00 13

Solelportalen

Energimyndigheterna har lanserat Solelportalen. Ta er gärna tid att läsa på denna portal som innehåller mycket informativt material om vad man skall tänka på om man funderar på att installera en solcellsanläggning.     http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/

Stäng av elen på rätt sätt

Tänk på att stänga av elen på rätt sätt, när det börjar bli dags att stänga fritidshuset för vintern. Stäng av efter elmätaren, till exempel i proppskåpet. Du kan antingen slå från brytaren eller skruva ur säkringarna.     Din elmätare är vårt verktyg för att läsa av hur mycket el du använder, för att […]