Kabelutsättning

Ring först – gräv sedan! Vi hjälper dig att märka ut var eventuella elledningar i jorden finns. Om du vid grävning skadar en ledning kan du bli skyldig att betala skadestånd om du inte begärt kabelutsättning.