Pelletsleveranser

För vår planering är det bra om Ni som beställer pellets har några dagars framförhållning till leverans.