Elpriser och världsläget

På grund av rådande omständigheter i världen, går det ej att teckna fastprisavtal för tillfället.