Energitips

Här kommer lite vardagliga tips på hur man kan spara energi, hämtade från Energimyndigheterna:

 • Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 • Dra ut alla laddare eller andra adapters när du inte använder dem.
 • Använd inte standby-läge på apparater äldre än fem år.
 • Koka med lock och välj rätt storlek på kastrullen. Det kan spara 80% av energin.
 • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 • Frosta av frysen och rengör baksidan av kylen om det går ett par gånger om året.
 • Använd energieffektiv belysning. LED- och lågenergilampor är betydligt mer energieffektiva och håller längre. För varje utbytt lapa sparar du upp till 600 kronor/år.
 • Vattenbesparanade kranar och duschmunstycken kan nästan halvera din varmvattenanvändning. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
 • Använd mikrougn i stället för spis/ugn vid tillagning av mindre mängd mat.
 • Att använda diskmaskin drar mindre energi än att diska för hand. Däremot blir diskkostnaden högre, eftersom maskindiskmedlet är ungefär 10 gånger dyrare än handdiskmedel.
 • Kolla energismärkningen när du köper nya apparater. Driftkostnaden är upp till 80% av totalkostnaden under en apparats liv. En spis med glaskeramikhäll drar cirka 20% mindre än en med gjutjärnsplatta. En induktionsspis drar 40% mindre.
 • Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 • Fäll ner persienner och rullgarndiner under vinternätterna för att behålla värmen.

 

Vår e-postadress

Observera!

Från och med 2017-03-15 upphör vår gamla e-postadress, tore.energi@telia.com, att gälla. Det vill säga att inga mail som sänds till denna adressen kommer att levereras till oss.

 

info@toreenergi.se är adress Ni skall använda om Ni vill kontakta oss via mail.

Viktigt om utlandsbetalning

Vi har bytt bank till Handelsbanken. Detta innebär inga större förändringar för den enskilde kunden då bankgirot är det samma som tidigare.

Skillnaden blir för Er som betalar direkt in på vårt konto från utlandet. Bankbytet innebär att vi fått nytt kontonummer och därmed nytt IBAN-nummer och SWIFT-kod:

IBAN-Nummer:

SE95 6000 0000 0009 3280 5248

SWIFT:

HANDSESS