Energiskatt 2024

Kraftig indexuppräkning på energiskatten på el 2024 beslutad

Regeringen utfärdade den 18 oktober en förordning med indexuppräkning av energiskatten på el som höjs med 3,6 öre per kilowattimme till 42,8 öre per kilowattimme från och med den 1 januari 2024.

Hushållskunder i kommunerna i  Norrbotten har reducerad energiskatt med 9,6 öre/kWh, dvs en energiskatt på 33,2 öre/kWh exkl moms.